1

Upadłość vs COVID-19

Wniosek o upadłośc vs COVID-19


Czy dłużnik, który ma jednego wierzyciela zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Czy COVID-19 zwalnia z obowiązku złożenia wniosku o upadłość ?

2

Niezgłoszenie wniosku

niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki


Jak udowodnić że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpiło bez winy członka zarządu ?

3

Egzekucja wobec spółki w dobie kryzysu

Bezskuteczność egzekucji


Kiedy egzekucję wobec spółki lub członków zarządu można uznać za bezskuteczną ? - I co dalej ? -


4

UTRATA PŁYNNOŚCI

COVID-19 to siła wyższa ?


Czy COVID-19 to siła wyższa , która zwalnia zarząd z wszelkiej odpowiedzialnosci ?


8

Podział obowiązków ?

Podział obowiązków wynikający z kontraktu chroni człnia zarządu ?


Czy podział obowiązków jest skuteczny wobec spółki (293 i 483) jeśli członek zarządu wynegocjuje zapis do kontraktu, że wobec spółki odpowiada tylko i wyłącznie za dany zakres kompetencji?.

7

Ocena wartości majątku przez sąd

Weryfikacja wniosku w zakresie składu i wartości majątku


Praktyka sądowa w szacowaniu wartości majątku upadłego .

6

Niewidoczne aktywa

Szacowanie majątku


Wykrycie dodatkowych środków z majątku upadłego5

Rada nadzorcza

Nadzór i kontrola w dobie kryzysu


Skuteczna rezygnacja zarządyu . Czy Rada nazorcza może zwolnić członka zarządu ?
Powrót