Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Pliki i formularze
 • Cetyfikaty

  Certyfikaty - Zaświadczenia z podpisem prelegenta, logo organizatora , zakresem tematycznym , dokładną liczbą dni i godzin - uznawane min przez OIRP

 • Dla kogo szkolenie ?

  Właściciele firm, Piony Handlowe Ds Rozwoju Kadra zarządzająca Radcowie prawni Specjaliści ds. umów 

 • Cel szkolenia

  Jak pisać pozew ? Jak zabezpieczyć wykonanie umów ? Jak uzupełniać i zmieniać umowy ? Jak dochodzić roszczeń ?

ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA

GALERIA SZKOLENIA GPW

Umowy cywilnoprawne zawierane przez przedsiębiorców - analiza ryzyka i zagrożeń +zakres odpowiedzialności

 • Reprezentacja

  Reprezentacja

  Zakres odpowiedzialności członków zarządu,

  Zakres odpowiedzialności właścicieli

  Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

  Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję wobec zarządu można uznać za bezskuteczną

 • Ryzyko

  Metody Zawierania

  swoboda zawierania umów


  Oferta i jej przejęcie Rokowania Aukcja i przetarg Umowy zawierane przez Internet i drogą elektroniczną. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa ryzyko i zagrożenia

 • Zabezpieczenia

  Zabezpieczenia umów

  osobowe, a. poręczenie, b. gwarancja, c weksel, d. poddanie się egzekucji, e. przystąpienie do długu. rzeczowe. a. hipoteka, b. zastaw rejestrowy, c. zastaw zwykły na rzeczy ruchomej, d. zastaw na prawach, e. przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, f. przelew wierzytelności na zabezpieczenie, g. sprzedaż z zastrzeżeniem własności.

 • klauzule

  klauzule zawierane w umowach gospodarczych

  zastrzeżenia prawa własności rzeczy sprzedanej, odsetkowe, kar umownych, zadatku, odstępnego.

 • Wykonywanie

  Wykonywanie Umów

  klauzule zmiany umowy

  procedura zmiany umowy

  Wzory1.12.2014

Sędzia Leszek Ciulkin

Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Współautor projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Doświadczony wykładowca. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Konsultował zasady wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości konsumenckiej.

9.30 Początek 1.12.2014

( ryzyko i analiza zagrożeń ) DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORCY W OBROCIE GOSPODARCZYM  PRZEZ:

 • ZARZĄD,
 • PEŁNOMOCNIKA,
 • WŁAŚCICIELA,
 • PROKURENTA

ELEMENTY SKLADOWE UMÓW
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY


(ćwiczenie zakończone sporządzeniem projektem umowy)


ZAWIERANIE UMÓW Z OSOBAMI FIZYCZNYMI A PRAWNYMI

 1. zakres odpowiedzialności
 2.  
 3. Pozostałe róznice
 4. Tryb i formy zawierania umów
 5. swoboda zawierania umów

SWOISTE FORMY ZAWIERANIA UMÓW

( ryzyko i analiza zagrożeń )
 1. Oferta i jej przejęcie
 2. Rokowania
 3. Aukcja i przetarg
 4. Umowy zawierane przez Internet i drogą elektroniczną.
 5. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMOWY
osobowe i rzeczowe


(casus - ćwiczenie  na podstawie wybranego sposobu zabezpieczenia): + WZORY 1. osobowe,
 2. a. poręczenie, b. gwarancja, c weksel, d. poddanie się egzekucji, e. przystąpienie do długu.
 3. rzeczowe.
 4. a. hipoteka, b. zastaw rejestrowy, c. zastaw zwykły na rzeczy ruchomej, d. zastaw na prawach, e. przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, f. przelew wierzytelności na zabezpieczenie, g. sprzedaż z zastrzeżeniem własności.

ustawa obowizująca od dnia 28 kwietnia 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Głównym celem ustawy jest zwalczanie coraz powszechniejszego problemu tzw. zatorów płatniczych

poprzez zdyscyplinowanie stron transakcji handlowych do stosowania krótkich terminów zapłaty


 1. omówienie uchwały o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Typowe klauzule zawierane w umowach gospodarczych: + WZORY

 1. zastrzeżenia prawa własności rzeczy sprzedanej,
 2. odsetkowe,
 3. kar umownych,
 4. zadatku,
 5. odstępnego.

ZASADY WYKONANIA UMÓW


POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH I CYWILNYCH PO ZMIANACH

W tej części uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

.

 1. Zasady postępowania sądowego w sprawach gospodarczych i cywilnych, po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania rozpoznawczego.
 2. Pisma w procesie cywilnym.
 3. Zmiany dotyczące postępowania dowodowego:
 4. a) zmiana w zakresie prekluzji, b) ograniczenia dowodowe.
 5. Nowy model zarz ądzania procesem przez sąd.
 6. Sądowe dochodzenie należności między przedsiębiorcami w praktyce.
 7. Nowe zasady postępowania sądowego, w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

(ćwiczenie zakończone napisaniem pisma procesowego)18.40 zakończenie

 • Cel szkolenia

  W trakcie seminarium będą analizowane przypadki prawne (case study), które zilustrują omawiane zagadnienia. szkolenie ze sporządzeniem pisma procesowgo, projektu umowy, zabezpieczenia umowy oraz omówieniem Ustawy z dnia 28.04.2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Zostanie dokonana analiza zagrozeń jakie czychaja na przedsiębiorcę w trakcie zawierania i wykonywania umów

  Leszk Ciulkin Sędzia Sądu Okręgowego.

 • Rabat 20%

  Autorski program sędziego Ciulkina - orzekającego w sprawach gospodarczych - gwarancją skuteczności szkolenia !

  Rabaty dla firm uczestniczących w naszych wcześniejeszych szkoleniach

  Robert Romański Prezes Zarządu.

 • NBP


  W szkoleniu z Zawierania i zabezpieczania umów z sędzią Ciulkinem, w 2013 roku , wzięło udział 4 specjalistów NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO . Sędzia Ciulkin jest wybitnym wykładowcą a całe szkolenie prowadzone w praktyczny i profesjonalny sposób

  Dział Kadr NBP.

 • NBP


  W szkoleniu z Zawierania i zabezpieczania umów z sędzią Ciulkinem, w 2013 roku , wzięły udział 2 osoby . Szkolenie godne polecenia

  Prawnik PGNiG.

 • Share
 
  Telefon

22 4879511

Tel. kom.

694 771413
Dlaczego warto ?

ZABEZPIECZENIA UMOWY
FORMY ZAWIERANIA UMÓW
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
ZASADY WYKONANIA UMÓW
GPW - Centrum Giełdowe - Miejsce szkolenia