--> Transakcje wewnątrzwspólnotowe, zmiany vat
Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania
Redakcja naukowa: Jan Rudowski, Irena Ożóg , Radosław Bulejak, Dagmara Dominik-Ogińska, Anna Karczewska, Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek Matarewicz, Katarzyna Piątkowska-Zagiczek, Bartłomiej Senderowski, Beata Sobocha, Krystyna Szydłowska, Anna Hornowska, Irena Ożóg

  ***** Książka omawia - metody przeciwdziałania oraz najnowsze orzecznictwo, dotyczące karuzel i innych oszustw w VAT; - zmiany w VAT dotyczących m.in. rozliczania WNT, importu usług; - opodatkowanie VAT transakcji transgranicznych (import towarów, eksport towarów, WDT, WNT, eksport usług, import usług), w tym z uwzględnieniem problematyki dostaw łańcuchowych; - opodatkowanie działalności prowadzonej przez oddział, przedstawicielstwo, zakład etc. oraz :


Pliki i formularze
Zmiany VAT: Pakiet SLIM VAT 3, E- faktura
→ WNT, WDT,→ Eksport - Import z państw trzecich bez VAT
→ Maksymalizacja zysku, Optymalizacja transakcji
Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
Cel warsztatu
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowo-finansowych
 • Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT:
 • Dokumentacja
 • Import z państw trzecich bez płacenia podatku VAT
 • Transakcje trójstronne

  » Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

  → Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2021: WNT, WDT, Eksport - Import towarów i usług bez VAT,Transakcje trójstronne, E-COMMERCE VAT i pozostałe zmiany

  26.04.2022

  Dr Jacek Matarewicz - Partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie akcyzy. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy.W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.

  Założenie 1 SLIM VAT 2 SMIM VAT 3 i pozostałe Zmiany VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jak rozliczać podatek naliczony i należny od WNT po zmianach ? Warunki do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT i Dokumenty potwierdzające WDT.  Założenie 2 Maksymalizacja zysku - warsztaty → Import z państw trzecich bez płacenia podatku VAT ! Zgodnie z ustawą o podatku VAT, import ma miejsce tylko wtedy, gdy z terytorium państwa trzeciego (poza Unią Europejską) następuje przywóz towarów do UE. Przemieszczanie towaru pomiędzy państwami członkowskimi UE (np. z Niemiec do Polski) to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT), natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – to nabycie towarów między Niemcami a Polską. Wykorzystując prawo do WDT i WNT możemy przeprowadzić import z Chin bez płacenia podatku VAT, ponieważ takie transakcje rozliczane są w deklaracji Intrastat.

  Założenie 3 ZMIANY W ZAKRESIE POMOCY UKRAIŃCOM (MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA 0% VAT, ULGI W CIT I PIT
  PROGRAM

  9.15  1 . Zmiany dotyczące KSeF – wejście w życie przepisów o fakturze ustrukturyzowanej.  E-faktura od 1.01.2022  E-faktura, czyli faktura ustandaryzowana E-faktura ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Jej wdrożenie sprawi, że Polska dołączy do czołówki cyfrowych liderów wdrażających tą nowoczesną e-usługę. Podobne rozwiązania oferują trzy państwa Unii Europejskiej: Hiszpania, Portugalia i Włochy. Od 1 stycznia 2022 roku wystawianie faktur w KSeF jest rozwiązaniem dobrowolnym dla podatników. Natomiast planowany termin obowiązkowego stosowania tej formy wystawiania faktur przez podatników to styczeń 2023 roku

  Zmiany w fakturowaniu - e-faktura

  • Likwidacja duplikatów faktur.
  • Zmiana zasad wystawiania faktur korygujących
  • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed sprzedażą.
  • E-faktura – rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur.
  • Zasady e-fakturowania.
  • Korzyści ze stosowania e-faktury.


  SLIM VAT 3

  2. Zmiany zakładane przez pakiet SLIM VAT 3, w tym m.in.:

  • Zmiana definicji „małego podatnika” i podwyższenie limitu sprzedaży;
  • Zmiany w przepisach o dostawach łańcuchowych poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej działającej w sektorze e-commerce);
  • Zmiany dotyczące kursu przeliczeniowego waluty odnoszącego się do faktur korygujących;
  • Zmiany w zakresie korekty WDT;
  • rozszerzenie zwolnienia z podatku na usługi zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi określonymi przez inne państwa członkowskie;
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu;
  • zmiany dotyczące liczenia proporcji i „zaokrąglania”;
  • zmiany dotyczące faktur zaliczkowych;
  • zmiany dotyczące sankcji VAT;
  • korekty deklaracji w przypadku stosowania szczególnej procedury unijnej i nieunijnej
  • .

  3. Pakiet antyinflacyjny (obniżenie VAT na produkty energetyczne, energię elektryczną i produkty żywnościowe).

  4. Zmiany w zakresie pomocy Ukraińcom (możliwość stosowania 0% VAT, ulgi w CIT i PIT).

  E-COMMERCE VAT

  1.Pakiet E-COMMERCE VAT

  E-commerce VAT 2022Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm  • Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej
  • nowa definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - importowanych z państw trzecich
  • rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. Mini One Stop Shop);
  • wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w tzw. Import One Stop Shop (cel: opodatkowanie sprzedaży w kraju konsumpcji);
  • usunięcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
  • Nowa procedura szczególna VAT-OSS
  • Korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie
  • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
  • Procedura IOSS - uproszczenia w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących SOTI
  • Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).


  Umożliwienie od 1.07 min:elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w państwie członkowskim identyfikacji; deklarowania i i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w państwie członkowskim identyfikacji.  NOWE WZORY ZGŁOSZEŃ  OMÓWIENIE NOWYCH WZORÓW ZGŁOSZEŃ DO PROCEDURY UNIJNEJ I NIEUNIJNEJ ( IOSS I OSS )


  Rejstracja Podatnik jest zarejestrowany po spełnieniu warunków, które sa określone w przepisach prawa wprowadzających pakiet VAT e-commerce.

  SLIM VAT 2 od 1.10 i 1.01

  2. Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 2:

  1. Jednoznaczne uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  2. Eksport i WNT w transakcjach trójstronnych zmiany

  3. Określenie dostawcy - w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, gdy w transakcji łańcuchowej podmiotem organizującym transport jest - nie nabywca lub podmiot pośredniczący - lecz pierwszy w kolejności dostawca; jeżeli pierwszy w kolejności dostawca organizuje wysyłkę lub transport towarów, to transport lub wysyłka mogą być przypisane jedynie do transakcji, w której uczestniczy, czyli do dostawy przez niego dokonanej.


   Import usług powrót do zasad obowiązujących przed 01.01.2017 r. i rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co deklarowany podatek należny;  4. uproszczenie warunków korzystania z opcji opodatkowania nieruchomości zabudowanych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;
  5. doprecyzowanie, że prawo do ujęcia VAT naliczonego poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego, jak również trzech kolejnych okresów rozliczeniowych;
  6. wydłużenie terminu obowiązku składania VAT-26 (samochody wykorzystywane wyłącznie w działalności) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia;
  7. zmiany dotyczące tzw. ulgi na złe długi ułatwiające korygowanie VAT należnego przez wierzyciela;
  8. Wydłużenie terminu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 dni do 60 dni przed otrzymaniem płatności.  NOWA → DOKUMENTACJA WDT

  4. Opodatkowanie międzynarodowych transakcji - NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA DOSTAWY W RAMACH WDT -2021

  1. nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT –

  2. Call -off stock na podstawie rozporządzenia unijnego i zmienionych przepisów art.42 ustawy VAT, magazyn typu call-off stock. Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych oraz usług świadczonych na skalę międzynarodową


  3. nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
  4. nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
  5. wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów


  5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - Warunki stosowania stawki 0% przy WDT


  WDT
  • Zakres pojęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
  • Warunki uznania wywozu towarów za WDT
  • Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT
  • Obowiązek podatkowy z tytułu WDT
  • Zaliczka z tytułu WDT
  • Faktura dokumentująca WDT
  • Magazyn konsygnacyjny a magazyn call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
  • Rejestracja dla potrzeb WDT
  • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT
   1. Status dostawcy i nabywcy
   2. Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów
   3. Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów
  • Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w ramach WDT
  • Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT
  • Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego
  • Oszustwo nabywcy co do wywozu towarów w ramach WDT
  • Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat


  6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w 2021 r.

  WNT

  • Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • Przypadki kiedy WNT nie występuje
  • Nabycie towarów z instalacją lub montażem a WNT
  • Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE
  • Obowiązek podatkowy z tytułu WNT
  • Zaliczka z tytułu WNT
  • WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych
  • Podstawa opodatkowania WNT
  • Podatek naliczony z tytułu WNT
  • Odliczenie podatku z tytułu WNT – korekta w przypadku opóźnionego otrzymania faktury
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z WNT - Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat

  WARSZTAT → Import z państw trzecich bez płacenia podatku VAT !


  SCHEMATY

  7. Eksport, import towarów w 2021

  IMPORT-EXPORT

  • Eksport bezpośredni i pośredni
  • Darowizna towarów za granicę
  • Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów
  • Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
  • Stosowanie 0% stawki VAT w eksporcie towarów.
  • Nowe korzystniejsze zasady stosowania 0% stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów
  • Brak wywozu towarów poza granice UE a możliwość zastosowania 0% stawki VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie 0% stawki VAT dla eksportu towarów
  • Import towarów- zakres opodatkowania i definicja importu towarów
  • Obowiązek podatkowy w imporcie towarów
  • Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z eksportem i importem towarów
  • Problemy z ujmowaniem VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług od 1 stycznia 2017 r.  8. Import i Eksport usług w 2021r.→ zakup zagranicznej usługi


  ZAGRANICZNA USŁUGA
  • Zakres definicji
  • Usługobiorca krajowy jako podatnik w imporcie usług
  • Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych
  • Usługi B2B i B2C – miejsce świadczenia, przepisy szczególne
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
  • Wystawienie faktury przez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy
  • Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności dla VAT
  • Zaliczka w imporcie usług
  • Rozliczanie VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług. Terminy i zasady wystawiania faktur.
  • Kurs waluty przy określaniu podatku należnego.
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z importem usług
  • Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat.
  • Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia
  • Miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
  • Miejsce świadczenia usług - zasady szczególne
  Zagraniczna usługapodmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca, nawet jeśli usługa świadczona jest w kraju, a nie poza jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie zawsze ich zagraniczny nabywca. Dla innych będą musiały zaistnieć dodatkowe warunki, które spowodują przeniesienie obowiązku opodatkowania usługi na nabywcę.

  9. Karuzele VAT i Transakcje trójstronne i łańcuchowe;

  KARUZELE - jak rozpoznać ?
  • Cechy transakcji gospodarczych wskazujących na ryzyko uczestnictwa w karuzeli podatkowej
  • Mechanizm działania karuzel podatkowych
  • Kategorie podmiotów biorących udział w karuzeli podatkowej

  TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

  Transakcje TRÓJSTRONNE
  Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne są szczególnym rodzajem transakcji, podlegających rozliczeniu według specjalnych zasad zawartych w rozdziale 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
  1. zidentyfikowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, której jest stroną,
  2. ustalenie, którym jest jej ogniwem (pierwszym, drugim czy ostatnim).
   • case 1. Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez pierwszego w kolejności podatnika
   • case 2. Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika
   • case 3. Na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
  3. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawczo-ewidencyjne poszczególnych podatników w transakcji

  WARSZTAT → Transakcja trójstronna vs KARUZELA


  WARSZTAT → Transakcja trójstronna vs KARUZELA

  TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

  Transakcje ŁAŃCUCHOWE
  • Definicja transakcji łańcuchowej
  • Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej
   1. Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”
   2. Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”
  • Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych

  obszary przestępstw i nadużyć w podatku VAT

  • puste faktury,
  • firmanctwo,
  • stawki

  • studium przypadku na przykładzie naszej praktyki oraz orzeczeń wydawanych w sprawach prowadzonych przez WSA, NSA oraz TSUE.
  • Dobra wiara i należyta staranność. Pojęcia oraz ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego.
  • Pozorność transakcji oraz nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego.

  10. Zarządzanie ryzykiem → Metody zabezpieczenia się przed nieuczciwością kontrahenta→ Na co zwracać uwagę ?

  Skuteczna Ochrona

  1. Sposoby zarządzania ryzykiem związanym w nieświadomym udziale w oszustwie w podatku VAT.
  2. Jak przygotować bezpieczną procedurę weryfikacji kontrahentów ?
  3. Świadczenia złożone oraz przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby oraz prokuratura interesują się stawką VAT ?
  4. Klauzula nadużycia prawa po zmianach
  5. Oszustwa podatkowe a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa.
  6. Nowe regulacje prawnokarne zaostrzające odpowiedzialność za przestępstwa podatkowe. Konfiskata rozszerzona – na czym polega i czy jest zgodna z Konstytucją RP ?

  17.30 Zakończenie  • optymalizacja transakcji= Maksymalizacja zysku

   Wewnątrzwspólnotowy zakup oraz dostawa towarów charakteryzują się odmiennymi zasadami rozliczania VAT w porównaniu z dostawą krajową.

   • Czynności optymalizacyjne związane z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym
   • Wewnątrzwspólnotowy zakup i nabycie + prawidłowa kwalifikacja transakcji
   • WDT w Polsce dla dostawców/kontrahentów z poza UE np. Ukraina, Rosja, Chiny,?
   • Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT:
   • Import Usług (zakup zagranicznej usługi)
   • Import-Eksport towarów
   • Prawidłowa dokumentacja
   • Transakcje pomiędzy oddziałami zagranicznymi
   • Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby
  • Transakcje Łańcuchowe, Optymalizacja łańcucha dostaw, Jak i dlaczego unikać Karuzeli vat ?

  • Znaczenie reguł INCOTERMS dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT

    Reguły INCOTERMS ustalają podział kosztów, ryzyka oraz obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym, a związanych z dostawą towaru w handlu międzynarodowym. Mają one na celu określenie czynności, kosztów i ryzyka związanego z dostawa towarów na linii sprzedający – kupujący. Nie obejmują one z kolei takich obszarów jak warunki płatności czy przejścia prawa własności. W znaczeniu tych reguł przyjmuje się, że moment dostawy towarów jest zrównany z przejściem ryzyka ze sprzedającego na kupującego.

    Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Istota w/w czynności, jako podlegających opodatkowaniu, a dotyczących obrotu towarowego sprowadza się do tego, że na ich skutek winno nastąpić przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

   .

  • Zmiany w VAT 2020 i zasady deklarowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

   Należy zwrócić uwagę na stosowaną coraz powszechniej przy WDT praktykę sprzedaży z magazynu należącego do polskiego podatnika, lecz znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. W konsekwencji zniesienia granic celnych, takie przemieszczenie towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
   Polski podatnik posiadający magazyn na terytorium innego państwa członkowskiego, dokonując przemieszczenia towaru z Polski do tego magazynu będzie musiał zarejestrować się jako podatnik również w państwie członkowskim, w którym zlokalizowany jest magazyn.

   W związku z faktem, że wielu zagranicznych kontrahentów (nie tylko z Unii Europejskiej ale również spoza jej terytorium) rejestruje się w Polsce jako podatnicy VAT powstaje wątpliwość czy nabywając od nich towar mamy do czynienia z WNT czy może importem towarów. Wątpliwość jest tym większa, gdy towar nabywamy z terytorium UE sam sprzedawca ma siedzibę natomiast np. w Norwegii czy Szwajcarii. Do tego jeszcze posługuje się polskim numerem VAT.

   Jaka jest różnica między WNT a importem towarów ?
   Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby

   .