Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


GRATIS książka Autor; Jacek Matarewicz: Komentarz 2018 - Ustawa o podatku od towarów i usług.


 • ***** W książce omówiono wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu - metody przeciwdziałania oraz najnowsze orzecznictwo, dotyczące karuzel i innych oszustw w VAT; - zmiany w VAT dotyczących m.in. rozliczania WNT, importu usług; - opodatkowanie VAT transakcji transgranicznych (import towarów, eksport towarów, WDT, WNT, eksport usług, import usług), w tym z uwzględnieniem problematyki dostaw łańcuchowych; - opodatkowanie działalności prowadzonej przez oddział, przedstawicielstwo, zakład etc. oraz :
 • nowe przepisy o VAT, które od stycznia 2019 r. mogą w istotny sposób wpłynąć na prawa i obowiązki podatnika.
Na życzenie- Autor; Jacek Matarewicz pod. red. Ireny Ożóg:Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa podatkowe
<Pliki i formularze
Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2019 → Maksymalizacja Zysku
WNT, WDT, Eksport - Import towarów i usług - Transakcje trójstronne, Karuzele. Zwrot VAT w praktyce, Split payment od 1.09.2019.
Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
Cel warsztatu
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowo-finansowych
 • Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT:
 • Dokumentacja
 • Transakcje z oddziałami zagranicznymi
 • Transakcje trójstronne

  » Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

  → Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2019: WNT, WDT, Eksport - Import towarów i usług ,Transakcje trójstronne, Karuzele VAT

  27.06.2019

  Dr Jacek Matarewicz Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie akcyzy. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.

  Założenie 1 Jak rozliczać podatek naliczony i należny od WNT po zmianach ? Warunki do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT i Dokumenty potwierdzające WDT.  Założenie 2 Maksymalizacja zysku vs karuzele podatkowe. Co oznacza pojęcie karuzeli podatkowej? To przestępczy mechanizm polegający na tym, iż w łańcuchu dostaw, na terytorium jednego z państw członkowskich UE pojawia się „znikający podatnik", który nigdy nie wpłaca należnego podatku VAT do budżetu tego państwa, natomiast dokonuje (lub deklaruje dokonanie) dostaw towarów lub usług z naliczonym podatkiem VAT. Zgodnie ze sprawozdaniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) za 2011 r. transakcje karuzelowe jako przestępstwa karnoskarbowe, obok obrotu paliwami, złomem, alkoholem i tytoniem, należą do głównych obszarów ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy.

  Założenie 3 Import usług vs usługi eksportowe Aby prawidłowo opodatkować zagraniczną sprzedaż usług, z pewnością trzeba znać pojęcie miejsca świadczenia zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Co to jest miejsce świadczenia usług i jak je prawidłowo określić dla poszczególnych rodzajów usług?
  PROGRAM

  9.30 Początek  1. Zmiany w podatku VAT i ordynacji podatkowej 2019 r. - OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT od 1.09.2019 !

  SPLIT PAYMENT od 1.09.2019
  Prawie pół miliona vatowców będzie musiała dzielić płatność przy transakcjach. Projekt noweli o VAT zakłada obowiązkowy split payment dla „wrażliwych” na oszustwa branż od 1 września 2019 roku.
  • Kasy
  • Jeden wykaz VAT
  • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
  • JPK_VDEK;
  • Obligatoryjny split payment od 1.09.2019
  • Procedowane zmiany w zakresie rozliczania VAT od importu towarów;
  • Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia”;
  • ograniczenie możliwości wystawiania faktur do paragonu, na którym podano NIP;
  • matryca VAT.

  Ordynacja podatkowa 2019

  1. Ograniczenie możliwości wydawania interpretacji
  2. Zmiana dotycząca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

  2. Opodatkowanie międzynarodowych transakcji → WPROWADZENIE

   Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych oraz usług świadczonych na skalę międzynarodową


  3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - Warunki stosowania stawki 0% przy WDT


  WDT
  • Zakres pojęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
  • Warunki uznania wywozu towarów za WDT
  • Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT
  • Obowiązek podatkowy z tytułu WDT
  • Zaliczka z tytułu WDT
  • Faktura dokumentująca WDT
  • Magazyn konsygnacyjny a magazyn call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
  • Rejestracja dla potrzeb WDT
  • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT
   1. Status dostawcy i nabywcy
   2. Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów
   3. Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów
  • Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w ramach WDT
  • Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT
  • Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego
  • Oszustwo nabywcy co do wywozu towarów w ramach WDT
  • Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat


  4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w 2019r.

  WNT

  • Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • Przypadki kiedy WNT nie występuje
  • Nabycie towarów z instalacją lub montażem a WNT
  • Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE
  • Obowiązek podatkowy z tytułu WNT
  • Zaliczka z tytułu WNT
  • WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych
  • Podstawa opodatkowania WNT
  • Podatek naliczony z tytułu WNT
  • Odliczenie podatku z tytułu WNT – korekta w przypadku opóźnionego otrzymania faktury
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z WNT - Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat

  przykłady


  wzory

  5. Eksport, import towarów w 2019

  IMPORT-EXPORT

  • Eksport bezpośredni i pośredni
  • Darowizna towarów za granicę
  • Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów
  • Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
  • Stosowanie 0% stawki VAT w eksporcie towarów.
  • Nowe korzystniejsze zasady stosowania 0% stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów
  • Brak wywozu towarów poza granice UE a możliwość zastosowania 0% stawki VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie 0% stawki VAT dla eksportu towarów
  • Import towarów- zakres opodatkowania i definicja importu towarów
  • Obowiązek podatkowy w imporcie towarów
  • Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z eksportem i importem towarów
  • Problemy z ujmowaniem VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług od 1 stycznia 2017 r.

  14.00- 14.30 lunch
  6. Import i Eksport usług w 2019r.→ zakup zagranicznej usługi


  ZAGRANICZNA USŁUGA
  • Zakres definicji
  • Usługobiorca krajowy jako podatnik w imporcie usług
  • Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych
  • Usługi B2B i B2C – miejsce świadczenia, przepisy szczególne
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
  • Wystawienie faktury przez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy
  • Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności dla VAT
  • Zaliczka w imporcie usług
  • Rozliczanie VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług. Terminy i zasady wystawiania faktur.
  • Kurs waluty przy określaniu podatku należnego.
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z importem usług
  • Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat.
  • Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia
  • Miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
  • Miejsce świadczenia usług - zasady szczególne

  podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca, nawet jeśli usługa świadczona jest w kraju, a nie poza jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie zawsze ich zagraniczny nabywca. Dla innych będą musiały zaistnieć dodatkowe warunki, które spowodują przeniesienie obowiązku opodatkowania usługi na nabywcę.

   7. Karuzele VAT i Transakcje trójstronne i łańcuchowe;

   KARUZELE - jak rozpoznać ?
   • Cechy transakcji gospodarczych wskazujących na ryzyko uczestnictwa w karuzeli podatkowej
   • Mechanizm działania karuzel podatkowych
   • Kategorie podmiotów biorących udział w karuzeli podatkowej

   TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

   Transakcje TRÓJSTRONNE
   Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne są szczególnym rodzajem transakcji, podlegających rozliczeniu według specjalnych zasad zawartych w rozdziale 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
   1. zidentyfikowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, której jest stroną,
   2. ustalenie, którym jest jej ogniwem (pierwszym, drugim czy ostatnim).
    • case 1. Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez pierwszego w kolejności podatnika
    • case 2. Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika
    • case 3. Na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
   3. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawczo-ewidencyjne poszczególnych podatników w transakcji

   TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

   Transakcje ŁAŃCUCHOWE
   • Definicja transakcji łańcuchowej
   • Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej
    1. Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”
    2. Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”
   • Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych

   obszary przestępstw i nadużyć w podatku VAT w 2019 r.

   • puste faktury,
   • firmanctwo,
   • stawki

   • studium przypadku na przykładzie naszej praktyki oraz orzeczeń wydawanych w sprawach prowadzonych przez WSA, NSA oraz TSUE.
   • Dobra wiara i należyta staranność. Pojęcia oraz ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego.
   • Pozorność transakcji oraz nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego.

   8. Zarządzanie ryzykiem → Metody zabezpieczenia się przed nieuczciwością kontrahenta→ Na co zwracać uwagę ?

   Skuteczna Ochrona

   → Ochrona przed nieuczciwością kontrahenta
   1. Sposoby zarządzania ryzykiem związanym w nieświadomym udziale w oszustwie w podatku VAT.
   2. Jak przygotować bezpieczną procedurę weryfikacji kontrahentów ?
   3. Świadczenia złożone oraz przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby oraz prokuratura interesują się stawką VAT ?
   4. Klauzula nadużycia prawa po zmianach
   5. Oszustwa podatkowe a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa.
   6. Nowe regulacje prawnokarne zaostrzające odpowiedzialność za przestępstwa podatkowe. Konfiskata rozszerzona – na czym polega i czy jest zgodna z Konstytucją RP ?

   9. odwrotne obciążenie , zasady zwrotów vat


   zwroty VAT
   1. Towary objęte odwrotnym obciążeniem – analiza załącznika nr 11, problemy praktyczne,
   2. usługi z załącznika nr 14 – objęcie istotnej części usług budowlanych procedurą odwrotnego obciążenia – problemy praktyczne, wyjaśnienia, definicje, kontrowersje,
   3. kto jest „podwykonawcą” a kto wykonawcą usług?
   4. rozliczenie w czasie usług rozpoczętych w 2016 r.,
   5. moment powstania obowiązku podatkowego,
   6. znaczenie informacji VAT 27, kto musi ją składać, w jakiej formie, w jakim terminie,
   7. kiedy sprzedaż towaru z usługą, a kiedy sama usługa czy sama sprzedaż towaru – przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie kwalifikacji usługi budowlanej

   1. zasady zwrotów vat i konfiskata rozszerzona
    • możliwość zawieszenia zwrotu,
    • zwrot a czynności sprawdzające,
    • nowe zasady „szerszej” kontroli podatnika i jego kontrahentów, nowe organy uprawnione do wstrzymania zwrotu,
   2. towary wrażliwe- odpowiedzialność solidarna

   18.30 Zakończenie   • optymalizacja transakcji= Maksymalizacja zysku

    Wewnątrzwspólnotowy zakup oraz dostawa towarów charakteryzują się odmiennymi zasadami rozliczania VAT w porównaniu z dostawą krajową.

    • Czynności optymalizacyjne związane z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym
    • Wewnątrzwspólnotowy zakup i nabycie + prawidłowa kwalifikacja transakcji
    • WDT w Polsce dla dostawców/kontrahentów z poza UE np. Ukraina, Rosja, Chiny,?
    • Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT:
    • Import Usług (zakup zagranicznej usługi)
    • Import-Eksport towarów
    • Prawidłowa dokumentacja
    • Transakcje pomiędzy oddziałami zagranicznymi
    • Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby
   • Transakcje Łańcuchowe, Optymalizacja łańcucha dostaw, Jak i dlaczego unikać Karuzeli vat ?

   • Znaczenie reguł INCOTERMS dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT

     Reguły INCOTERMS ustalają podział kosztów, ryzyka oraz obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym, a związanych z dostawą towaru w handlu międzynarodowym. Mają one na celu określenie czynności, kosztów i ryzyka związanego z dostawa towarów na linii sprzedający – kupujący. Nie obejmują one z kolei takich obszarów jak warunki płatności czy przejścia prawa własności. W znaczeniu tych reguł przyjmuje się, że moment dostawy towarów jest zrównany z przejściem ryzyka ze sprzedającego na kupującego.

     Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Istota w/w czynności, jako podlegających opodatkowaniu, a dotyczących obrotu towarowego sprowadza się do tego, że na ich skutek winno nastąpić przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

    .

   • Zmiany w VAT 2019 i zasady deklarowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

    Należy zwrócić uwagę na stosowaną coraz powszechniej przy WDT praktykę sprzedaży z magazynu należącego do polskiego podatnika, lecz znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. W konsekwencji zniesienia granic celnych, takie przemieszczenie towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
    Polski podatnik posiadający magazyn na terytorium innego państwa członkowskiego, dokonując przemieszczenia towaru z Polski do tego magazynu będzie musiał zarejestrować się jako podatnik również w państwie członkowskim, w którym zlokalizowany jest magazyn.

    W związku z faktem, że wielu zagranicznych kontrahentów (nie tylko z Unii Europejskiej ale również spoza jej terytorium) rejestruje się w Polsce jako podatnicy VAT powstaje wątpliwość czy nabywając od nich towar mamy do czynienia z WNT czy może importem towarów. Wątpliwość jest tym większa, gdy towar nabywamy z terytorium UE sam sprzedawca ma siedzibę natomiast np. w Norwegii czy Szwajcarii. Do tego jeszcze posługuje się polskim numerem VAT.

    Jaka jest różnica między WNT a importem towarów ?
    Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby

    .