Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Cel szkolenia

Nowe Zasady i najkorzystniejsze możliwości rozliczeń podatkowo-finansowych 2017, Maksymalizacja zyskuPliki i formularze
Transakcje wewnątrzwspólnotowe ( WNT, WDT) -maksymalizacja zysku po zmianach od 2017r.
( eksport-import towarów i usług, oddziały ,INCOTERMS 2010 )
Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
Cel warsztatu
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowo-finansowych
 • Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT:
 • Dokumentacja
 • Transakcje z oddziałami zagranicznymi

  » Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

  27.02.2017

  Jacek Matarewicz Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  Adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz postępowaniach podatkowych. Autor licznych publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustawy o podatku VAT 2016 (LexisNexis) , Akcyza - przewodnik po zmianach 2017 i Karuzele podatkowe - r. wyd.2017 r. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Jakość świadczonych przez kancelarię usług doceniły uznane firmy polskie i międzynarodowe, wśród których znajdują się podmioty z listy 500 największych polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. kilka podmiotów z pierwszej 20-ki tej listy. Wieloletnia praktyka, kompetencja, zorientowanie na potrzeby klienta oraz międzynarodowe doświadczenie pozwalają kancelarii na dostarczanie produktów i rozwiązań najwyższej jakości.

  Załóżenie 1 Jak rozliczać podatek naliczony i należny od WNT po zmianach od 2017 roku ? Moment i zasady odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT zostały określone w art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 4 lit. c), ust. 10, ust. 10b pkt 2 lit. a) i b), ust. 10g oraz ust. 10h i w nowo dodanym ust. 10i ustawy o VAT. Zasady te uległy zmianie. Ustawodawca ponadto zaostrzył warunki odliczania VAT z tytułu WNT. Nie wystarczy otrzymać fakturę w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy....  Załóżenie 2 Maksymalizacja zysku. Przemieszczenie wewnątrzmagazynowe, dostawy i usługi, dla których podatnikiem jest nabywca . Od 2017 r. inaczej wygląda zasada odliczenia podatku w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia jako tzw. przemieszczenia międzymagazynowego oraz dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, .
  PROGRAM

  9.30 Początek
  CZĘŚĆ I: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)


  • Zakres pojęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
  • Warunki uznania wywozu towarów za WDT
  • Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT
  • Obowiązek podatkowy z tytułu WDT
  • Zaliczka z tytułu WDT
  • Faktura dokumentująca WDT
  • Magazyn konsygnacyjny a magazyn call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
  • Rejestracja dla potrzeb WDT
  • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT
   1. Status dostawcy i nabywcy
   2. Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów
   3. Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów
  • Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w ramach WDT
  • Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT
  • Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego
  • Oszustwo nabywcy co do wywozu towarów w ramach WDT
  • Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat


  CZĘŚĆ II:Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) od 2017r.


  • Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • Przypadki kiedy WNT nie występuje
  • Nabycie towarów z instalacją lub montażem a WNT
  • Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE
  • Obowiązek podatkowy z tytułu WNT
  • Zaliczka z tytułu WNT
  • WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych
  • Podstawa opodatkowania WNT
  • Podatek naliczony z tytułu WNT
  • Odliczenie podatku z tytułu WNT – korekta w przypadku opóźnionego otrzymania faktury
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z WNT - Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat

  przykłady


  wzory
  CZĘŚĆ III: Eksport, import towarów w 2017r.  • Eksport bezpośredni i pośredni
  • Darowizna towarów za granicę
  • Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów
  • Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
  • Stosowanie 0% stawki VAT w eksporcie towarów.
  • Nowe korzystniejsze zasady stosowania 0% stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów
  • Brak wywozu towarów poza granice UE a możliwość zastosowania 0% stawki VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie 0% stawki VAT dla eksportu towarów
  • Import towarów- zakres opodatkowania i definicja importu towarów
  • Obowiązek podatkowy w imporcie towarów
  • Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z eksportem i importem towarów

  13.00- 13.40 lunch
  CZĘŚĆ IV: INCOTERMS 2010- moment powstania obowiązku podatkowego VAT


   Incoterms co regulują a czego nie regulują ?
   1. · Zwyczaj handlowy
   2. · Formuły handlowe – loco, franco
   3. · Gestia transportowa i ubezpieczeniowa
   4. · Zasady obowiązywania poszczególnych wersji Incoterms
   5. · Opisanie każdej z formuły incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAT,DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF
   6. · Wykonanie dostawy (organizacja przewozu towaru)
   7. · Miejsce dostawy i przejście prawa własności w poszczególnych terminach
   8. · Moment przejścia ryzyk, podział ryzyka i kosztów, prawa własności towaru i klauzule ubezpieczeniowe, spory wynikające z uszkodzeń lub utraty ładunków
   9. · Problematyka poszczególnych formuł (mam pułapki apropo kilku formuł, niestety nie wszystkich…)
   10. · Wybór formuły z punktu widzenia sprzedającego i kupującego
   11. · Wypełnianie dokumentów celnych – Pole 20 – warunki dostawy
   12. . Konwencja Celna dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towaru z zastosowaniem karnetu TIR, Dokumenty związane z dostawą towaru na statek - KONOSAMENT,

   Karuzele VAT Transakcje łańcuchowe; obszary przestępstw i nadużyć w podatku VAT- od 2017 r.

  • Definicja transakcji łańcuchowej
  • Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej
  • Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych
  • Karuzela VAT – na czym polega i dlaczego należy się jej bać
  • Inne nadużycia podatkowe w transakcjach łańcuchowych
  • Sposoby zarządzania ryzykiem oszustw w podatku VAT


  CZĘŚĆ V: Import usług w 2017r. ( zakup zagranicznej usługi)


  • Zakres definicji
  • Usługobiorca krajowy jako podatnik w imporcie usług
  • Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych
  • Usługi B2B i B2C – miejsce świadczenia, przepisy szczególne
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
  • Wystawienie faktury przez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy
  • Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności dla VAT
  • Zaliczka w imporcie usług
  • Rozliczanie VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług. Terminy i zasady wystawiania faktur.
  • Kurs waluty przy określaniu podatku należnego.
  • Obowiązki dokumentacyjne związane z importem usług
  • Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-7, Informacja podsumowująca, Intrastat.


  Praktyczne aspekty opodatkowania usług świadczonych przez oddział/ przedstawicielstwo .

  1. Zakładanie przez polskich przedsiębiorców oddziałów / przedstawicielstw w krajach UE
  2. Dokumentowanie dla celów relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi transferów towarów i usług pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym a oddziałem/ przedstawicielstwem
  3. Miejsce opodatkowania VAT transakcji dokonywanych w oparciu o oddział/ przedstawicielstwo
  4. Opodatkowanie VAT transferów towarów i usług pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym a jego oddziałem/ przedstawicielstwem

  18.30 Zakończenie  • optymalizacja transakcji= Maksymalizacja zysku

   Wewnątrzwspólnotowy zakup oraz dostawa towarów charakteryzują się odmiennymi zasadami rozliczania VAT w porównaniu z dostawą krajową.

   • Czynności optymalizacyjne związane z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym
   • Wewnątrzwspólnotowy zakup i nabycie + prawidłowa kwalifikacja transakcji
   • WDT w Polsce dla dostawców/kontrahentów z poza UE np. Ukraina, Rosja, Chiny,?
   • Warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT:
   • Import Usług (zakup zagranicznej usługi)
   • Import-Eksport towarów
   • Prawidłowa dokumentacja
   • Transakcje pomiędzy oddziałami zagranicznymi
   • Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby
  • Transakcje Łańcuchowe, Optymalizacja łańcucha dostaw, Jak i dlaczego unikać Karuzeli vat ?

  • Znaczenie reguł INCOTERMS dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT

    Reguły INCOTERMS ustalają podział kosztów, ryzyka oraz obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym, a związanych z dostawą towaru w handlu międzynarodowym. Mają one na celu określenie czynności, kosztów i ryzyka związanego z dostawa towarów na linii sprzedający – kupujący. Nie obejmują one z kolei takich obszarów jak warunki płatności czy przejścia prawa własności. W znaczeniu tych reguł przyjmuje się, że moment dostawy towarów jest zrównany z przejściem ryzyka ze sprzedającego na kupującego.

    Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Istota w/w czynności, jako podlegających opodatkowaniu, a dotyczących obrotu towarowego sprowadza się do tego, że na ich skutek winno nastąpić przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

   .

  • Zmiany w VAT 2017: nowe zasady deklarowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

   Należy zwrócić uwagę na stosowaną coraz powszechniej przy WDT praktykę sprzedaży z magazynu należącego do polskiego podatnika, lecz znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. W konsekwencji zniesienia granic celnych, takie przemieszczenie towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
   Polski podatnik posiadający magazyn na terytorium innego państwa członkowskiego, dokonując przemieszczenia towaru z Polski do tego magazynu będzie musiał zarejestrować się jako podatnik również w państwie członkowskim, w którym zlokalizowany jest magazyn.

   W związku z faktem, że wielu zagranicznych kontrahentów (nie tylko z Unii Europejskiej ale również spoza jej terytorium) rejestruje się w Polsce jako podatnicy VAT powstaje wątpliwość czy nabywając od nich towar mamy do czynienia z WNT czy może importem towarów. Wątpliwość jest tym większa, gdy towar nabywamy z terytorium UE sam sprzedawca ma siedzibę natomiast np. w Norwegii czy Szwajcarii. Do tego jeszcze posługuje się polskim numerem VAT.

   Jaka jest różnica między WNT a importem towarów ?
   Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby

   .

  • Share