Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej
  Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej istnieje od 2006 r. Współpracuje z sędziami i renomowanymi kancelariami prawnymi
  Obowiązki i zasady odpowiedzialności członków zarządu
  za zobowiązania wynikające z umów, podatków i ZUS + strategia obrony
  Jak wygrać przetarg i pozyskać zamówienie ?
  - Koniec dyktatu najniższej ceny w zamówieniach publicznych - Duza nowelizacja Ustawy PZP
  Pozyskiwanie Umów międzynarodowych
  z kontrahentami z rynków Wschodnich- ( Białoruś, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Armenia)
  Regulacje celne dotyczące exportu i importu towarów z krajów rynków wschodnich:
  CŁO, AKCYZA, OPŁATY i EMBARGO Wartość celna towaru. Opłaty związane z wwozem towarów; Zasady przemieszczenia towarów wewnątrz Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej;
  Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników
  Pozapracownicze formy zatrudniania cudzoziemców

  Pytanie i subskrybcja

  .

  Proszę czekać...


  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), informujemy, że
  1. Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest: Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej, z siedzibą w Warszawie 02-595, ul. Puławska 87/89/68, NIP 521 3405746
  2. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji bezpośredniego kontaktu z Państwem orazw celu zawarcia z Państwem umowy, w takiej sytuacji przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Pańśtwa dane osobowe w celach marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania usługi lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed związaniem się usługą oraz udzielona zgoda (jeżeli takowa zostanie wyrażona).
  4. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, mogą być przekazywane do Towarzystw za Państwa zgodą lub podmiotów współpracujących z ADO.
  5. Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 5lat od czasu Państwa prośby o kontakt.