Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

Menu Szkolenia
Wygrywanie przetargówSIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

Skuteczne odwołanie
Wygranie przetargu

GRATIS Nowa książka- Autor; Jacek Matarewicz: Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz 2018


Polska Gospodarka
PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
2012 1,9 100,5 -7146
2013 1,6 101,3 635
2014 3,4 102,7 1629 mln
2015 3,9 103,6 X 2826,2 X
2016 3,1 104,4 1470 mln
2017 4 - -


Polska - Populacja
LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
2015 38437,23 9,8
2016 8,3
2017 7 VII

16.05.2018
środa

Tworzenie i zawieranie umów w obrocie gospodarczym - Jak pisać umowy korzystne dla firmy?


Sędzia Leszek Ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.(VII Wydział Gospodarczy). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. -->>>22.05.2018
środa

Zatrudnianie cudzoziemców (nowe zasady od 1.01.2018) oraz delegowanie i mobilność pracowników

 • Sędzia Tomasz Kałużny


  Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Specjalizacja: zastosowanie i wykładnia prawa pracy, prawo gospodarcze oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. -->>>
 • ZUS - Zbiegi tytułów ubezpieczeń - Czy to ma sens przy zmianach w ustawie o PROMOCJI ZATRUDNIENIA od 1.01.2018


  Obciążenia podatkowe pracodawcy i pracownika z tytułu umów cywilnoprawnych są w przypadku umów cywilnoprawnych niższe lub znacznie niższe niż z tytułu umów o pracę. Ze względu na mniejszy klin podatkowy pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższą płacę netto przy niższych kosztach własnych. Z tego powodu samozatrudnienie jest formą zatrudnienia często wybieraną i polecaną sobie nawzajem przez pracowników tzw. wolnych zawodów.
  W przypadku umów cywilnoprawnych, jeśli strony nie postanowią inaczej, czas pracy nie jest rejestrowany, a zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp. nie przysługuje w związku z tym dodatkowa zapłata na nadgodziny

  program szkolenia

 • Aż 40% polskich firm deklaruje zatrudnienia Ukraińców

   Od stycznia 2018r. zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową. Uprości to procedury i da możliwość doboru zezwolenia do specyfiki pracy danego pracownika. Wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt dla pracowników delegowanych z krajów trzecich..
   W 2016 roku dwukrotnie wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, sięgając prawie 1 miliona, z czego 90 proc. zostało wydanych Ukraińcom. W 2060 roku polski rynek pracy przed zapaścią uratuje tylko napływ 5 mln pracowników z zagranicy. Dziś w Polsce legalnie pracuje ok. miliona Ukraińców, mniej więcej drugie tyle na czarno.

  Więcej na szkoleniu

 • Jak delegować pracowników ?

   Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć pod uwagę regulacje międzynarodowe, w tym te o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Polskie organy podatkowe i ZUS nie zawsze kierują się tymi wytycznymi. Nie ułatwiają sytuacji niedawne niekorzystne dla polskiego pracodawcy orzeczenie ETS w zakresie możliwości pozostawania oddelegowanych pracowników w polskim systemie ubezpieczeń oraz zapowiedzi dotyczące zaostrzenia przepisów dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników .
   Ustawa z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Z Polski delegowanych jest 430 tys. osób - 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc.

  program szkolenia

18.04.2018
środa

Transakcje Wewnątrzwspólnotowe 2018, Eksport-Import, karuzele vat, oszustwa podatkowe ( + książka w cenie szkolenia)

 • Jacek Matarewicz

  Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej a także wyrobów węglowych.Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) . Współautor podręcznika "Przestępstwa karuzelowe i nne oszustwa VAT" W roku 2017 r. Kancelaria zajęła 1 miejsce w kategorii "Projekty Podatkowe”. -->>>
 • Transakcje Łańcuchowe, Optymalizacja łańcucha dostaw, Jak i dlaczego unikać Karuzeli vat ?


 • Prawidłowa kwalifikacja transakcji

  O kwalifikacji transakcji decyduje faktyczne przemieszczenie towaru między państwami członkowskimi

  W związku z faktem, że wielu zagranicznych kontrahentów (nie tylko z Unii Europejskiej ale również spoza jej terytorium) rejestruje się w Polsce jako podatnicy VAT powstaje wątpliwość czy nabywając od nich towar mamy do czynienia z WNT czy może importem towarów. Wątpliwość jest tym większa, gdy towar nabywamy z terytorium UE sam sprzedawca ma siedzibę natomiast poza granicami UE np. w Norwegii , Szwajcarii , Rosji. Do tego jeszcze posługuje się polskim numerem VAT.
  Należy zwrócić uwagę na stosowaną coraz powszechniej przy WDT praktykę sprzedaży z magazynu należącego do polskiego podatnika, lecz znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. W konsekwencji zniesienia granic celnych, takie przemieszczenie towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z kolei import usługi to zakup zagranicznej usługi, od której VAT jest zobowiązany rozliczyć w kraju polski nabywca usługi. W rzeczywistości definicja importu usług oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby nabycie zagranicznej usługi podlegało rozliczeniu przez polskiego usługobiorcę, są bardziej złożone.

  program szkolenia

 • Optymalizacja= Maksymalizacja zysku

   Optymalizacja łańcucha dostaw – sposoby i metody na racjonalne opodatkowanie transakcji łańcuchowych Jak stosować 0-proc. stawkę VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie i eksporcie towarów ? Korzyści z Zakładania oddziałów zagranicznych oraz rozliczanie transakcji transgranicznych. WDT w Polsce dla kontrahentów z poza UE np. Ukraina, Rosja, Chiny? , ,
   Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby - i przez to uniknąć kontroli skarbowej.

  program szkolenia

8.03.2018
czwartek

Ćwiczenia i kalkulacje z zasad Opodatkowania cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą ( w tym pracownicy delegowani)

 • Marcin Podżorski- Doradca podatkowy

  Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji klientów zagranicznych w Polsce a także inwestycji polskich klientów za granicą. W zakresie swojej działalności zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, prowadzi projekty restrukturyzacyjne w zakresie fuzji i przejęć, transakcje w zakresie nieruchomości, podatku od towarów i usług oraz opodatkowania osób fizycznych. Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o.). Współpracował również z międzynarodową GLN (Gide Loyrette Nouel). -->>>

 • Opodatkowanie cudzoziemców - unikanie podwójnego opodatkowania


  Jak unknąć podwójnego opodatkowania - Ponad 1 mln Ukraińców i Białorusinów w Polsce. W 2016 roku dwukrotnie wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, sięgając prawie 1 miliona, z czego 90 proc. zostało wydanych Ukraińcom. Przez pierwszy kwartał 2017 r. tylko na Mazowszu - wydano 25 tysięcy pozwoleń na pracę obcokrajowcom . Od miesiąca zainteresowani mogą korzystać ze skróconej, jednodniowej procedury Dziś w Polsce legalnie pracuje ok. miliona Ukraińców

 • Prawidłowa kwalifikacja transakcji

  Nowe Zasady i najkorzystniejsze możliwości rozliczeń podatkowo-finansowych 2017, Maksymalizacja zysku

  program szkolenia

 • Pracownicy delegowani

   Duże znaczenie ma delegowanie pracowników ( sczególnie Niemcy, Austria, Francja). Polska w ubiegłym roku wysłała do innych krajów Wspólnoty ponad 500 tys. pracowników. Pod względem liczby delegowanych pracowników Polska jest liderem, 22 proc. wszystkich delegowanych pochodzi właśnie z naszego kraju. Rzeczpospolita Polska zawarła szereg umów międzynarodowych w przedmiocie unikania podwójnego opodatkowania, opartych zasadniczo o modelową konwencję OECD, które będą w dużym zakresie regulowały także sytuację pracowników oddelegowanych.

  program szkolenia

26.02.2018
poniedziałek

Ćwiczenia z wygrywania przetargów -Jak sporządzić wygrywającą ofertę ? (w tym: E-ZAMÓWIENIA I zamówienia < 30 tys. EUR)


Robert Siwik


Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).- Obecnie partner zarządzający w kancelarii SIWIK & PARTNERS , specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego. , Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych, w tym współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014.W latach 2012 -2015 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym. -->>>

SZKOLENIA I-II2018
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

 
SZKOLENIE-HIT!

Zatrudnianie Cudzoziemców


ZMIANY


od 01.2018


program

 
komenda główna